Onze visie

Inclusie voor iedereen.

Visie Dino's Groene Zorg

Dino’s groene zorg wil graag zijn steentje bijdragen aan de inclusie van personen met een beperking. Het aanbieden van activiteiten in een dagelijkse professionele werking lijkt ons dan ook een grote meerwaarde. Om aan inclusie te voldoen, vertrekken we graag van het burgerschapsmodel, waar men mensen ziet als actieve participanten van de samenleving. De klemtoon hierbij ligt op mogelijkheden, persoonlijke autonomie en kwaliteit.

Gezien we gelegen zijn in een landelijke omgeving, zal ook de rust in de omgeving, na het verzorgen van de honden en de katten, zeker een meerwaarde zijn.

Uiteraard worden een aantal kernwaarden voor Dino’s groene zorg hoog in het vaandel gedragen zoals:

  • Samenwerken is heel belangrijk voor ons. We willen onze activiteiten en zorg graag optimaliseren door met externe partners samen te werken. Ook binnen het team van Dino’s groene zorg is het belangrijk dat we blijven samenwerken en zo dezelfde visie en aanbod uitdragen. Samen zijn wij beter en samen komen we verder!
  • We starten onze werking telkens vanuit een vorm van respect voor elkaar. Onze gedrevenheid zal ook zorgen dat dit respect telkens meer en meer geoptimaliseerd wordt. We laten het beste uit onszelf halen. Hierdoor kunnen we een fijne plek bieden aan mensen die structuur, regelmaat en/of een nuttige invulling van hun dag zoeken.
  • We willen ook graag vernieuwend werken. We blijven open staan om de zorg die we aanbieden telkens verder te optimaliseren om meer en meer aan de zorgvraag tegemoet te komen.

Zorgboeren/ zorggasten die deel willen nemen aan onze groene zorg, zullen hier van start kunnen gaan na het bekijken en concretiseren van hun individuele zorgvraag. Elk individu heeft uiteraard zijn of haar eigen noden en verlangens, en door een individueel gesprek wordt er duidelijk welke behoefte er voor betreffende persoon in de zorgvraag is. Zo kan er concreet een kwalitatieve dagbesteding op maat opgesteld worden waar de zorggast een nieuwe zinvolle plek vindt om de dagen door te brengen.